ESCOLA D'ESCACS

CLASSES PER ADULTS

AJEDREZ DE ATAQUE: GAMBITOS EVANS Y KOLTANOWSKY 

 

MI MARCELO PANELO

18,25 octubre,8,15 Novembre

Dos horaris: dimarts de 18 a 19:30 o 19:30 a 21

4 sessions 40 euros
més informació i inscripcions 626860244

CLASSES GRUPALS PER MENORS DE 16 ANYS

28 setembre 2022 a 22 de juny 2023

 

GRUP EN PROGRES
dimecres de 17,30 a 18,45
professor Dmitrii Zhukov
més informació i inscripcions 626860244

 

GRUP D'INICIACIO
dijous de 17,30 a 18,30
professora Leancy Fernandez Mestre FIDE femeni
més informació i inscripcions 626860244

GRUP EN PROGRES
dijous de 18,30 a 20
professora Leancy Fernandez Mestre FIDE femeni
més informació i inscripcions 626860244

GRUP AVANÇANT
dijous de 18,30 a 20
professor MC Jaume Gallart
més informació i inscripcions 658 88 62 99

 

POLITICA DE PRIVACITAT
www. trespeons.com

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les dades.-

En relació amb les dades de caràcter personal facilitats pels interessats en els formularis habilitats al lloc web trespeons.com, s’informa de que es compleix estrictament la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i que les dades proporcionades, en el seu cas, seran incloses en un fitxer responsabilitat del Club d’Escacs Tres Peons (en endavant Responsable del fitxer) pel seu tractament d’acord amb les finalitats descrites en aquesta Política de Privacitat i en els formularis habilitats en cada cas, donant els interessats el consentiment per l’esmentat tractament mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat o mitjançant el lliurament d’informació per qualsevol dels medis previstos en el lloc web.

Finalitat de les dades:

El Responsable del fitxer recull determinades dades personals son introduïdes voluntàriament pels usuaris en els diferents formularis (“Crea un compte”, “Formulari d’inscripció” i “Contacte web”) que existeixen en el lloc web trespeons.com. Les dades son utilitzades tant per respondre a les peticions de informació/contacte, com per gestionar les comptes dels usuaris i/o per posar-se en contacte amb aquests per notificar-los incidències, novetats o qualsevol informació d’interès relatiu als seus serveis, així com per gestionar les inscripcions a activitats que s’organitzin mitjançant aquest lloc web.

Obligatorietat de les dades:

Els camps en els que figuri un asterisc (*) en els formularis existents son aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria la impossibilitat de crear el compte, inscriure’s a l’activitat o contactar amb el lloc web.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Els interessats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i revocar el consentiment donat en cada cas pel tractament i/o cessió de les seves dades, en qualsevol moment demanant-ho per correu postal a Club d’escacs Tres Peons a la següent adreça: Carrer Ros de Olano, 9 - 08012 Barcelona; o be, enviant un correu electrònic a trespeons@gmail.com. En tot cas, haurà d’acompanyar-se a la sol·licitud una copia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Responsable del tractament.-

El Responsable del tractament de les dades es Club d’escacs Tres Peons, amb domicili al Carrer Ros de Olano, 9 - 08012 Barcelona. El Responsable del tractament ha inscrit degudament els seus fitxers a la Agencia Española de Protección de Datos, podent-se consultar en www.agpd.es

Cessió de dades.-

Les dades proporcionades pels interessats no son cedits a tercers, excepte que se autoritzi expressament al Responsable del fitxer, i només es comuniquen, en el seu cas, per poder gestionar la informació que demanen els usuaris i gestionar els serveis que es presten. La comunicació de les dades està lligada amb la finalitat mateixa per la que les dades s’han introduït i per tant relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica existent entre els interessats i el Responsable del fitxer, quin desenvolupament, acompliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou l a transmissió necessària de les mateixes. Mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat els interessats declaren haver estat informats i consenteixen, sense reserves, la comunicació de les seves dades en els termes indicats en aquesta clàusula. Els interessats poden revocar el consentiment donat tal i com s’assenyala en la present política.

Seguretat.-

El Responsable del fitxer assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de los dades personals tractades, adoptand per això las mides de seguretat, de caràcter tècnic i/o d’organització, necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades, garantint així la seguretat de les dades. El Responsable del fitxer no respondrà en cap cas de las incidències que puguin sorgir en torn a les dades personals quan es derivin be d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar por les mesures de seguretat implantades.

Cookies.-

El Responsable del fitxer únicament utilitza, en el seu cas, cookies per efectuar l’intercanvio de dades a través de xarxes de comunicacions electròniques, o quant aquestes son estrictament necessàries per la prestació d’una funcionalitat, que forma part d’un servei de la societat de la informació, expressament sol·licitada per l’usuari. En cas que l’ús dels cookies no compleixi alguna de les finalitats indicades, el Responsable del fitxer demanarà el consentiment informat de l’usuari per la utilització dels esmentats dispositius d’enmagatzament i recuperació de dades en el seu equip (p.ex. mitjançant una finestra emergent o la configuració per l’usuari del navegador o d’altres aplicacions, durant la seva instal·lació o actualització). Les cookies que s’utilitzen no contenen informació personal que identifiqui a l’usuari, ni poden utilitzar-se para accedir a través d’aquestes a dades que els interessats poden tenir en el seu equip o terminal. La identitat dels interessats mai es inserida directament en la cookie i per tant no es interceptable. En qualsevol cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per que no se l’instal·lin cookies o per rebre un avis en pantalla cada vegada que una cookie vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no.

Veracitat de les dades.-

Els interessats son responsables de la veracitat de les dades proporcionades, comprometent-se a no introduir dades falses .

ACTIVITATS

 • V Obert d'escacs actius Tres Peons

 • Dimecres 12-10-2022 Ritme de Joc: 15’ + 5”.Vàlid per a ELO català Ràpid i per a ELO FIDE ràpid, Sistema Suís FIDE a nou rondes

 • - inscripció oberta

  + info

  (amagar)

 • XVI Obert Vila de Gràcia

 • TORNEIG COMPLET - NOMÉS LLISTA D'ESPERA
  30 setembre a 25 novembre, divendres a les 19,30h. ritme 90+30 vàlid ELO FIDE i català.

 • - en joc

  + info

  (amagar)

 • II Obert Memorial Joan Segura

 • TORNEIG COMPLET - NOMÉS LLISTA D'ESPERA
  28 setembre a 30 novembre 2.022, excepte 12 d'octubre, dimecres a les 19,15h. ritme 90+30 vàlid Elo FIDE i català
  Grup A i B

 • - en joc

  + info

  (amagar)

HISTORIAL
TORNEIGS